Uitnodiging ‘Kulak, meer dan een campus – Slimmer samen’

26 februari 2018

Op maandag 26 februari organiseert KULAK een event voor schooldirecties en coördinatoren van de derde graad. Doel is vanuit inhoud – eerder dan vanuit marketing - het partnership met de secundaire scholen concreet vorm te geven. Dit kan onder meer met concrete data over instroom en doorstroom op de campus. Maar ook door middel van een uitgestoken hand met een aantal inhoudelijke mogelijkheden tot samenwerking op het niveau derde graad.

Voorbeelden:

  • voorbereidingscursus ingangsexamen geneeskunde in Kulak
  • een simulatieexamen dat in de klas kan opgevolgd worden door de vakleerkracht.

Alle suggesties rond inhoudelijke versterking zijn meer dan welkom.
Bekijk de uitnodiging die eerstdaags de deur uit gaat. Wij ondersteunen alvast ten volle het initiatief.