Nieuwsbrief Nederlands februari

07 februari 2018

In deze nieuwsbrief Nederlands komen de volgende punten aan bod: 

  1. (Een literaire) Dag van Nederlands 2018
  1. Op zoek naar een alternatieve nascholing?
  2. Betere studieresultaten door metacognitie
  3. Taalscreening
  4. Website Nederlands van en voor jullie!
  5. Tips!
  6. Activiteiten voor februari 2018