De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan

07 februari 2018

Zoals we in Nieuwsbrief 5 aankondigden, belichten we in de nieuwsbrieven de elf prioriteiten van de begeleiding.

De vijfde prioriteit uit ons begeleidingsplan, is deze van ‘aanvangsbegeleiding van beginnende leraren’.

Motivering

decretale opdracht Art. 15 §1.2°c

We bemoedigen leraren in hun eerste jaren in de praktijk, we ondersteunen en versterken hen. We reiken kapstokken aan om de interne aanvangsbegeleiding onder de aandacht te brengen zodat de onderwijsinstellingen/scholengemeenschappen hiermee daadwerkelijk aan de slag kunnen gaan. Waar nodig, werken we samen of maken we afspraken met de lerarenopleiding.

Doelen

  1. We stimuleren de aanvangsbegeleiding op het niveau van de onderwijsinstellingen/scholengemeenschap.
  2. We kaderen de aanvangsbegeleiding in een coherent personeelsbeleid.
  3. We ondersteunen beginnende leraren door een gericht pedagogisch begeleidingsaanbod.

In een volgende bijdrage gaan we dieper in op de concretisering van dit item.