Benoemingen

07 februari 2018

Filip Debruyne, erevicaris, medepastoor in de federatie Harelbeke en rector van het diocesaan centrum Groenhove, is met ingang van 1 juni 2018 benoemd tot pastoor van de pastorale eenheid Emmaüs Kuurne. 

Eind augustus ging Jos Demuynck als inspecteur adviseur coördinator r.-k. godsdienst met pensioen. De bisschop vroeg hem een nieuwe uitdaging op te nemen. Jos is benoemd tot priester in de federatie De Haan.

We wensen hen van harte veel geluk toe in hun nieuwe taak.