Nieuwe publicaties:

  • 07 september 2016

    Begeleiding en nascholing vormen een twee-eenheid in het ondersteunen van ons onderwijslandschap. Onze zusterorganisatie Eekhout Academy zal jullie ook langs deze weg binnen de respectieve onderwijsniveaus attent maken op hun specifieke aanbod voor deze periode. Hiervoor wordt gewerkt met links.

Pagina's